Essay Ang Aking Karanasan

Essay Ang Aking Karanasan-56
Matibay ang isang edukasyon kung ito ay pinagsamang katalinuhan bunga ng mga pormal na pag-aaral tungkol sa Mathematics, Science, English at mga bagay na tungkol naman sa buhay at kung paano mabuhay ng maayos.Ang edukasyon ang nagiging daan tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng isang bansa.Nagdaan ang maikling panahon at dito ay nakilala ko si Ginang Adora Madayag. Siya ay may edad na sa panahong iyon subalit napakalakas ng kanyang impresyong iniwan sa akin.

Matibay ang isang edukasyon kung ito ay pinagsamang katalinuhan bunga ng mga pormal na pag-aaral tungkol sa Mathematics, Science, English at mga bagay na tungkol naman sa buhay at kung paano mabuhay ng maayos.Ang edukasyon ang nagiging daan tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng isang bansa.Nagdaan ang maikling panahon at dito ay nakilala ko si Ginang Adora Madayag. Siya ay may edad na sa panahong iyon subalit napakalakas ng kanyang impresyong iniwan sa akin.

Tags: Key Elements Of Persuasive EssayTarget Business PlanShort Business Plan SampleEra Of Good Feelings EssayComparison Contrast Essay Between Two FriendsWriting Narrative Essays 4th GradeWrite On Paper Transfer To ComputerGre Essay ScoringHow To Cite A Website In An Essay MlaWrite Economic Thesis Paper

Sa bawat umaga ng ating buhay, tayo ay binabasbasan ng Poong Lumikha ng kalayaan upang makaanib at makasabay sa kung ano mang kakatwa ang sumasaklaw sa ating lipunang kinabibilangan.

Hindi man lingid sa ating kamalayan subalit buhat nang tayo ay nasa sinapupunan pa lamang ay batid na natin ang espiritu ng ‘pagkatuto’.

Bagamat hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya ako, maraming pagkakataon naman sa aking buhay ang nagpapaunawa sa akin na ang edukasyon ay patuloy na umaangkla sa aking pagkatao at maging sa aking kalapit na hinaharap.

Ito rin ay patuloy na nag-iiwan ng hindi mga matatawarang implikasyon ng pagbabago sa aking pagkatao na siyang dahilan kung bakit ganito ako katatag ngayon.

Sa makatuwid, mahabang panahon ang iginugugol ng isang tao para sa kanyang edukasyon.

Sa aking labindalawang taon na pananatili sa loob ng paaralan, masasabi kong ako ay parang nasa isang paraiso.

Ang unang layunin ng edukasyon ay upang magkaroon ng kaalaman sa mga bagay-bagay at impormasyon sa kasalukuyan, sa hinaharap at sa kinabukasan.

Ito ang nagsisilbing mekanismo na humuhubog sa isipan, damdamin at pakikisalamuha sa kapwa ng isang tao.

Napakalakas ng enerhiyang ito at siya ring enerhiya ang unti-unting sumisipsip sa aking pag-asang makapagbagong buhay.

“Bakit kahit na anong gawin ko ay wala pa ring nangyayari?

SHOW COMMENTS

Comments Essay Ang Aking Karanasan

The Latest from granarts.ru ©