Ang King Kaibigan Essay

Ang King Kaibigan Essay-60
Halimbawa ay dalawang magkaibigan, ang isa’y may trabaho’t ang isa’y nag a-apply sa pinagtatrabahuhan ng isa, sinisiraan ng nagtatrabaho na sa kanyang boss ang kaibigang nagaapply.

Year in and year out, we are always facing the same problems time and again, and so the question remains: How can we solve our social problems?

Studying Rizal is a fascinating venture, since it provides us with an opportunity to understand ourselves more, and gives us a glimpse of the interesting lives of the people of ages past.

Itinuring natin siyang isang pambansang bayani dahil kanyang inalay ang kanyang buhay para sa ating lahi.

Tumayo siya laban sa mga dayuhang mananakop, particular sa mga espanyol maging sa mga prayle nito.

People do great things for their country and for their country men when they are nationalistic. We see trash strewn on the streets, political killings, and corruption.

That is precisely the cause of our problem – our lack of nationalism.Sa Panahon ni Rizal laganap ang pang-aabuso ng mga prayle; ang pamemera ng mga ito at pangangamkam nito ng mga lupain.Gayundin sa kasalukuyang panahon, may mga tao ring namemera at nangangamkam, ngunit hindi na na ito mga prayle, ito na ay ang mga opisyal ng gobyerno.Most of the problems nowadays stem from a lack of funds from the government.Corruption is the root of all this, and if there is corruption, there is poverty, and if there is poverty there is discontentment, and disillusionment.One can say that there is a prevalence of OPM in our radio broadcasts, but unfortunately, they’re still patterned on western music.Language barriers have crumbled therefore western influence will easily reach Filipinos.Corruption is not limited in the government, we, the Filipino people, show signs of corruption as well.In the roads, we seldom see people following the pedestrian crossings when walking.Maihahalintulad ito sa kasalukuyang panahon ngunit sa halip na mga espanyol ang; humahadlang sa pagunlad ng mga Pilipino, nagnanais na sila lamang ang nakaka-angat ang mga pilipno na ang gumagawa nito sa isa’t-isa.Hinahadlangan ng kapwa Pilipino ang pagunlad ng kanilang kapwa upang sila lamang ang may kapangyarihan.

SHOW COMMENTS

Comments Ang King Kaibigan Essay

The Latest from granarts.ru ©